A Ceràmica La Coma apostem per la innovació tecnològica i la inversió per a reduir el consum d’energia i d’emissions de gasos contaminants. És per això, que hem decidit invertir en la millora del sistema de cogeneració d’energia instal·lat fa 10 anys.

En concret, s’ha canviat el motor de la sèrie J320 pel de la sèrie J416, de la marca Jenbacher, una sèrie superior, més moderna i eficient. Amb aquest motor, la màquina produeix la mateixa potència elèctrica (1 MWh) però amb una utilització menor de gas natural com a font d’energia. Així doncs, s’aconsegueix un major rendiment i eficiència energètica i es realitza un millor aprofitament tèrmic de l’energia.

A més, hem renovat també el quadre elèctric de control que incorpora els automatismes, així com el software de programació i control per uns de més moderns i eficaços.

El sistema de cogeneració produeix calor i energia elèctrica a partir del consum de gas del motor. El resultat és que el nostre procés de fabricació és més eficient energèticament i, a més, produeix menys emissions de CO2, ja que redueix els nostres costos energètics aprofitant els gasos d’escapament del motor per a l’assecament de les peces ceràmiques abans de la seva entrada al forn de cocció. D’aquesta manera, s’evita el consum de gas per altres fonts i la producció elèctrica generada és venuda a la xarxa.